Startside

Velkommen til vevsidene for Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga (NBF-TLA).

Trøndelagsavdelinga er «grunnorganisasjonen» for Norsk Botanisk Forening i Midt-Norge.

Vårt formål er:

Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere.

Å verne om naturen, særlig plantelivet.

Å fremme interessen for og kjennskap til botanikk ved ekskursjoner, foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelle andre publikasjoner.

Vær oppmerksom på at du finner både våre og flere andre grunnorganisasjoners aktiviteter (møter, ekskursjoner o.a.) på hovedforeningas aktivitetskalender

***************************************

Gikk du glipp av et medlemsmøte?

Da kan menyvalget "Foredrag og artspresentasjoner" være ei god erstatning

Under denne menyfanen legger vi ut lenker til foredrag som har vært holdt på møtene i foreninga, forutsatt foredragsholderens samtykke. Vanligvis er det pdf-filer laga fra foredragsholderens lysbildeserie (PowerPoint-fil e.l.). Dette betyr at foredragsholderens muntlige kommentarer og eventuelle "animasjoner" i lysbildeserien ikke blir med. Vi legger også ut tilsvarende filer fra artspresentasjoner i serien "Månedens art".

Aktuelt

Soppekskursjoner i samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening. Oppmøte på disse turene er kl 17.00.

 

Onsdag 2. september:

"Giftskogen" på Tiller

Parkering: ASKO

 

Onsdag 9. september: Bekken

Parkering: Bekken

 

Onsdag 16. september:

Granåsen i retning Frøset

Parkering: Granåsen

 

Onsdag 23. september: Haukvatnet

Parkering: Haukvatnet

 

 

 

Neste medlemsmøte:

Mandag 14. september.

Marie Maurset:

Fjellplanter - Hva skjer når beitetrykket endres?

Les mer ...

 

Møtene er åpne for alle interesserte.

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala

og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

NBF-TLA © 2010-15