Startside

Velkommen til vevsidene for Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga (NBF-TLA).

Trøndelagsavdelinga er «grunnorganisasjonen» for Norsk Botanisk Forening i Midt-Norge.

Vårt formål er:

Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere.

Å verne om naturen, særlig plantelivet.

Å fremme interessen for og kjennskap til botanikk ved ekskursjoner, foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelle andre publikasjoner.

Vær oppmerksom på at du finner både våre og flere andre grunnorganisasjoners aktiviteter (møter, ekskursjoner o.a.) på hovedforeningas aktivitetskalender

***************************************

Gikk du glipp av et medlemsmøte?

Da kan menyvalget "Foredrag og artspresentasjoner" være ei god erstatning

Under denne menyfanen legger vi ut lenker til foredrag som har vært holdt på møtene i foreninga, forutsatt foredragsholderens samtykke. Vanligvis er det pdf-filer laga fra foredragsholderens lysbildeserie (PowerPoint-fil e.l.). Dette betyr at foredragsholderens muntlige kommentarer og eventuelle "animasjoner" i lysbildeserien ikke blir med. Vi legger også ut tilsvarende filer fra artspresentasjoner i serien "Månedens art".

 

 

Aktuelt

NB NB NB

Endringer i møteprogrammet:

 

Mandag 7. november.

Elena Albertsen: Innsikt i livet til en blomst; hva tiltrekkes pollinatorer av og er det universelt i rom og tid?

Les mer ...

 

Møtene er åpne for alle interesserte.

***************************

Ny facebookgruppe

Vi har oppretta ei ny facebookgruppe for Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga. Gruppa finner du her: https://www.facebook.com/groups/242612899456742/?fref=ts

Her vil vi lettere kunne dele informasjon, som i dag legges ut på den gamle facebooksida. Etter en overgangsfase vil vi gå over til å kun bruke denne gruppa (ikke den gamle facebook-sida).

Inviter gjerne andre "botanikk-venner" til gruppa også.

 

******************

Bli med på årets fotokonkurranse, klikk på menyfanen Fotokonkurranse for å lese konkurransereglene

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala

og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

NBF-TLA © 2010-16