NBF-TLA © 2010-14

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala
og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga

 

 

Postadresse:
Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga
NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie,
7491 Trondheim

Telefon: 73 59 22 57 
                 906 44 907

E-post: post@nbf-tla.org
E-post til medlemsbladet Orebladet kan sendes
orebladet@nbf-tla.org

 

Velkommen til vevsidene for Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga (NBF-TLA).

 

Trøndelagsavdelinga er «grunnorganisasjonen» for Norsk Botanisk Forening i Midt-Norge.

 

Vårt formål er:

  • Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere.
  • Å verne om naturen, særlig plantelivet.
  • Å fremme interessen for og kjennskap til botanikk ved ekskursjoner, foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelle andre publikasjoner.

 

Lover for hovedforeninga (NBF) Vedtekter for Trøndelagsavdelinga (NBF-TLA)

 

Vær oppmerksom på at du finner både våre og flere andre grunnorganisasjoners aktiviteter (møter, ekskursjoner o.a.) på hovedforeningas aktivitetskalender

 

***************************************

 

Gikk du glipp av et medlemsmøte?
Da kan menyvalget "Foredrag og artspresentasjoner" være ei god erstatning

 

Under denne menyfanen legger vi ut lenker til foredrag som har vært holdt på møtene i foreninga, forutsatt foredragsholderens samtykke. Vanligvis er det pdf-filer laga fra foredragsholderens lysbildeserie (PowerPoint-fil e.l.). Dette betyr at foredragsholderens muntlige kommentarer og eventuelle "animasjoner" i lysbildeserien ikke blir med. Vi legger også ut tilsvarende filer fra artspresentasjoner i serien "Månedens art".

 

Aktuelt

 

Neste medlemsmøte:

Mandag 2. februar kl. 19:00. Foredrag ved Harald Vik-Mo: Plantelivet langs Jærstrendene.

Les mer ...

 

Møtene er åpne for alle interesserte.