NBF-TLA © 2010-14

Fylkesblomst for Sør-Trøndelag: reinrose Dryas octopetala
og fylkesblomst for Nord-Trøndelag: marisko Cypripedium calceolus

Norsk Botanisk Forening - Trøndelagsavdelinga

 

 

Postadresse:
Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga
NTNU Vitenskapsmuseet, Seksjon for naturhistorie,
7491 Trondheim

Telefon: 73 59 22 57 
                 906 44 907

E-post: post@nbf-tla.org
E-post til medlemsbladet Orebladet kan sendes
orebladet@nbf-tla.org

 

Velkommen til vevsidene for Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga (NBF-TLA).

 

Trøndelagsavdelinga er «grunnorganisasjonen» for Norsk Botanisk Forening i Midt-Norge.

 

Vårt formål er:

  • Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere.
  • Å verne om naturen, særlig plantelivet.
  • Å fremme interessen for og kjennskap til botanikk ved ekskursjoner, foredrag, utgivelse av medlemsblad og eventuelle andre publikasjoner.

 

Lover for hovedforeninga (NBF) Vedtekter for Trøndelagsavdelinga (NBF-TLA)

 

Vær oppmerksom på at du finner både våre og flere andre grunnorganisasjoners aktiviteter (møter, ekskursjoner o.a.) på hovedforeningas aktivitetskalender

 

***************************************

 

NB Legg merke til at vi har fått et nytt menyvalg "Foredrag og artspresentasjoner"

 

Under denne menyfanen legger vi ut lenker til foredrag som har vært holdt på møtene i foreninga, forutsatt foredragsholderens samtykke. Vanligvis er det pdf-filer laga fra foredragsholderens lysbildeserie (PowerPoint-fil e.l.). Dette betyr at foredragsholderens muntlige kommentarer og eventuelle "animasjoner" i lysbildeserien ikke blir med. Vi legger også ut tilsvarende filer fra artspresentasjone i serien "Månedens art".

 

Aktuelt

 

Botanisk kartlegging i Selbu kommune 16-17. august. NB! Påmelding innen 22. juni.

 

Aktuelle ekskursjoner:

 

Bodsbergheia søndag 29. juni

 

Estenstadmarka, rikmyr ved Lomtjønnhaugen, sørberg i Ramdalen søndag 6. juli

 

Omvisning på Sølende naturreservat mandag 7. juli

 

Brattfonnhøa og Unndalen søndag 3. august

 

- Se mer utfyllende informasjon under Ekskursjoner

 

Årets plantebilde 2014

Invitasjon til å delta